Technik požiarnej ochrany

Zabezpečíme výkon funkcie technika požiarnej ochrany v súlade s platnými predpismi o požiarnej ochrane.