Predkolaudačné konzultácie

Zabezpečíme predkolaudačnú kontrolu objektov so zameraním na problematiku požiarnej bezpečnosti a na bezproblémový priebeh kolaudačného konania