Spoločnosť Pyroline, s.r.o. sa zaoberá komplexnými riešeniami v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Pre zákazníkov zabezpečujeme poradenské, projekčné, dodávateľké a servisné služby súvisiace s ochranou pred požiarmi. Filozofia firmy je predovšetkým spokojnosť zákazníka, vysoká profesionalita a kvalita odvedenej práce, so zreteľom na ekonomicky najvýhodnejšie riešenia pre zákazníka.