Názov firmy:PYROLINE, spol. s r.o.IČO: 45577269
Sídlo firmy:Miletičova 48, 821 08 BratislavaIČDPH: SK 2023043231
Prevádzka:Vajnorská 136, budova IES
Banková spojenie:VÚB č. ú. 2756836659/0200
Zapísaná v OR:Okresný súd Bratislava I.Oddiel: Sro, Vložka č. 65440/B
Konateľka:Mária ČokynováE - mail: pyroline@gmail.com, č.tel. 02/44456789
Manažér:Tomáš ČokynaE – mail: cokyna.t@pyroline.sk, mobil: 0904282726
Špecialista PO:Ján ČokynaE – mail: cokyna.j@pyroline.sk, mobil: 0905272998