Požiarnetechnické zariadenia

Zabezpečíme Vám komplexnú projektovú dokumentáciu automatických hasiacích zariadení, elektrickej požiarnej signalizácie, domáceho rozhlasu a zariadení na odvod tepla a splodín horenia, oprávnenou osobou, ktorými musí byť Vaša stavba vybavená na základe riešenia požiarnej bezpečnosti, vrátane potrebných povolení a certifikátov.


Stabilné hasiace zariadenia a vodné clony

Vodné sprinklerové zariadenia - najviac využívané stabilné hasiace zariadenie, predovšetkým na ochranu vykurovaných, resp. temperovaných priestorov (kancelárie, sklady, komerčné priestory, výrobné priestory).

Penové sprinklerové zariadenia - používajú sa hlavne pri ochrane priestorov, v ktorých sa skladujú horľavé kvapaliny, v chemickom priemysle, na ochranu nádrží s horľavými kvapalinami a pod.

Plynové sprinklerové zariadenie – používajú sa na ochranu priestorov, v ktorých sú umiestnené citlivé a drahé elektronické prístroje a zariadenia pod elektrickým napätím (napr. velíny, serverovne a pod.).

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

EPS je požiarnetechnické zariadenie, ktoré automaticky detekuje požiar a optickou a akustickou signalizáciou upozorňuje na miesto vzniku požiaru. Využíva sa aj na ovládanie, resp. monitorovanie stavov ostatných požiarnetechnických zariadení a automatické odblokovanie výťahov, dverí alebo rámp, pri režime „POŽIAR“.

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia

Požiarnetechnické zariadenie, ktoré sa využíva hlavne v zhromažďovacích priestoroch (prednáškové sály, konferenčné priestory, letiskové terminály a pod.) a slúži na kontrolovaný odvod tepla a splodín horenia a zároveň na prívod čerstvého vzduchu, čím sa zabráni nekontrolovanému rozšíreniu požiaru (flash-over) a zároveň sa zlepšia podmienky pre evakuáciu osôb a zasahujúcu hasičskú jednotku.

Domáci rozhlas

Domáci rozhlas sa využíva všade tam, kde sa predpokladá postupná (riadená) evakuácia osôb z ohrozených priestorov, kde sú zhromažďovacie priestory a všade kde sa vyžaduje inštalácia EPS.