Výplne stavebných otvorov

Oceľové dvere, okná, steny, brány posuvné, otočné a špeciálne konštrukcie v rozsahu požiarnych odolnosti EW30 až EI90

Hliníkové dvere, okná a steny v rozsahu požiarnych odolnosti EW30 až EI60

Drevené dvere, okná a steny v rozsahu požiarnych odolnosti EW30 až EI45

Bezpečnostné dvere v rozsahu požiarnych odolností

Špeciálne protipožiarne svetlíky, revízne dvierka, napeňovacie vetracie mriežky a špeciálne konštrukcie v rozsahu požiarnych odolnosti