Protipožiarne prestupy

Protipožiarne prestupy technológii (požiarne upchávky), protipožiarne nátery, nástreky a obklady konštrukcii a káblových rozvodov na zabezpečenie požadovanej požiarnej odolnosti.


Počas výstavby objektov dochádza k narušovaniu celistvosti v požiarne deliacich konštrukciách a tým vznikajú tzv. inštalačné otvory, stavebné a dilatačné spáry. Tieto si vyžadujú špeciálne protipožiarne utesnenie, ktoré zabezpečuje pôvodnú požiarnu odolnosť, prípadne dymotesnosť stavebných konštrukcií (vertikálne, horizontálne) a tým zabraňujú šíreniu ohňa prípadne dymu.

V danej oblasti poskytujeme odborné posúdenia, poradenstvo i profesionálne realizácie protipožiarnych prestupov:

- jednotlivých technológií (potrubné rozvody, káblové rozvody, VZT)

- konštrukčných prvkov (prievlaky, väzníky, stĺpy)

- stykov požiarne deliacich stien so stropom

- stavebných a dilatačných spár

Navrhnutý systém utesnenia a použitie jednotlivých materiálov závisí od druhu prestupujúcej technológie, typu požiarne deliacej konštrukcie, požadovanej požiarnej odolnosti, prípadne od konkrétnych podmienok realizácie a užívania, avšak vždy v súlade s technologickým postupom stanoveného výrobcom daného materiálu. Naša spoločnosť aplikuje výlučne materiály, ktoré sú riadne certifikované autorizovanými skúšobňami. Montáž zabezpečujeme vyškolenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti realizácie protipožiarnych upchávok. Neoddeliteľnou súčasťou našej dodávky je i vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie.